ooa-logo1-2 noloc-2

Directie / Eindverantwoordelijken

Open inschrijving en in company

LeiderschapsKunst in de 21e eeuw

LeiderschapsKunst gaat over Liefde (in) Bedrijven

De huidige crisis is een spiegel (projectie) van ons bewustzijn en biedt daarmee de kans om leiderschap betekenis in ons zelf te laten krijgen en mensen en organisaties thuis te laten komen bij hun essentie. Een paradigma-shift naar LeiderschapsKunst in de 21e eeuw.

Mensen die vanuit hun oorsprong werken, dus authentiek zijn, zijn zeer energiek, bezielend en stralen een natuurlijke autoriteit uit. Zij worden als vanzelfsprekend als leider ervaren en krijgen op eenvoudige wijze mensen in beweging.
Hierdoor worden collega’s, andere werknemers, afdelingen, bazen, nieuwsgierig naar de oorsprong van die kracht. Er ontstaat een beweging die niet meer te stoppen is. Ze gaan ontdekken wie ze in wezen al zijn.

Medewerkers vormen en zijn de organisatie. Als de organisatie gaat ontdekken en zien wie ze in wezen al is, pas dan krijgt de organisatie haar werkelijke vorm en dus bestaansrecht.
Deze authentieke organisaties hebben aandacht voor zowel de harde als de zachte waarden. Er ontstaat een transformatie van echte zakelijkheid naar een zakelijke echtheid!

Leiderschap vraagt die competenties die medewerkers helpt om hun authenticiteit te bevorderen en ruimte te geven en tevens om die harde en zachte kanten mee te laten ontwikkelen door te vertrouwen op hun medewerkers en de medewerkers die terugkoppeling te geven waardoor zij zichzelf kunnen blijven ontwikkelen.

Samen met andere CEO’s/ leiders/ondernemers gaan Erwin en Jan in co-creatie verkennen wat de paradigma shift is die nodig is om een samenleving te laten ontstaan en uit te bouwen die gebaseerd is op een nieuwe kijk op de nieuwe IK; nieuwe kijk op de samenleving; nieuwe kijk op ondernemen; nieuwe kijk op de rol van ondernemingen in het creëren van die nieuwe samenleving; nieuwe kijk op delen; nieuwe kijk op duurzaamheid; nieuwe kijk op voedselbronnen; nieuwe kijk op bezit; nieuwe kijk op geld (doel of middel); nieuwe kijk op mijn medewerkers; nieuwe kijk op onderwijs en zorg. En de relatie van IK/ WE naar omgeving, naar onze planeet en naar het universum vanuit eenheidsbewustwording (h)erkennen en transformeren.

LeiderschapsKunst Het nieuwe zakendoen - 2

-2013 09 14 08 10 40
-scheiner
-levels of listening
-de essentie

quote