ooa-logo1-2 noloc-2

Verbindend Leiderschap

Verbindend Leiderschap

Open inschrijving en in company

LeiderschapsKunst in de 21e eeuw

LeiderschapsKunst gaat over Liefde (in) Bedrijven

 

Verbindend Leiderschap

dashboard verbindend leiderschap
Verbindend leiderschap: vraagt en biedt wat organisaties nu nodig hebben.

Wat zijn kenmerken van Verbindend Leiderschap zoals wij er bij Stokkink LeiderschapsKunst naar kijken: Verbinden, Vertrouwen, Vrijheid. Vanuit Bewustwording dat Verbindend Leiderschap de oorzaak vormt voor wat je wilt bereiken als gevolg, effect.

Het start altijd vanuit het waarom, het gaat om visie. Je wilt er iets mee opschieten als organisatie. Verbindend leiderschap gebaseerd op dat medewerkers zich geïnspireerd voelen door wie jij bent, hoe je iets doet en wat je daarom doet. Om intentie, empathie en attentie. Dat doet volgen vanuit binnenuit en niet omdat het moet.

Als we kijken naar de verbinding van de intentie dan gaat het enerzijds om zinvolheid, het verbinden tussen het doel van de organisatie en haar missie en welke waarde de organisatie wil toevoegen, anderzijds zinvolheid, het verbinden met wat voor haar medewerkers als waarden zinvol zijn. 

Dit vraagt empathie, kwetsbaarheid en afstemming.  

De manier van hoe je dat doet is niet alleen iets van aanleren het heeft ook te maken met je ontwikkeling, je competenties/ vaardigheden maar vooral met je manier van kijken. Wie je bent , maakt wat je ziet.

Ben je sterk gefocust vanuit intentie op controle dan zal dat doorwerken in je gevoelens, je gedachten, je woorden en je daden. Je medewerkers zullen zich verhouden, verbinden en anticiperen op deze stijl van kijken naar en aansturen van. 

Ben je meer gefocust vanuit intentie op verbinden en vertrouwen dan geef je meer vrijheid en zullen medewerkers vanuit vertrouwen zich verhouden, zich gaan verbinden en anticiperen  in gevoelens , gedachten, woorden en daden naar deze manier van kijken en aansturen.

Vertrouw je in je leiderschapsstijl dat mensen het beste gaan geven vanuit het verbinden, vrijheid en sturen op bewustwording, verbindend leiderschap zoals eerder beschreven, dan gaat dit oorzaak worden voor effecten zoals: medewerkers die groeien in hun vertrouwen, durven te gaan staan voor wie ze zijn en wat ze willen toevoegen, hun betrokkenheid vergroten en elkaar aanspreken, grotere verantwoordelijkheid nemen en nek uitsteken om gezamenlijke organisatiedoelstellingen te gaan halen?

Of sta jij voor controle, meten is weten, sturen op cijfers, er boven op zitten, denken dat je alles sneller en beter kunt, dat ze je niets kunnen wijsmaken, uitkijken voor schaarste, angst dat we het niet goed doen,  dat er niet goed genoeg wordt nagedacht, geen of onvoldoende verantwoordelijkheid genomen wordt en jouw schouders er toe doen? Jij hebt het in de hand en daardoor presteren je medewerkers?

Kortom in verbindend leiderschap ben jij degene die de flow er in krijgt om het beste uit medewerkers te halen en het beste voor de organisatie te bereiken door te sturen op bewustwording, hoe we vertrouwen en vrijheid betekenis geven vanuit dialoog en verbinden met de eigen waarden, zinvolheid en organisatie doelstellingen.

Ken je dit nog? Te mooi om waar te zijn?

We begrijpen elkaar moeiteloos. Vaak hoef ik niet eens uit te leggen wat ik bedoel of wat ik wil. We zijn inspirerend en aanvullend voor elkaar, maar we kunnen ook confronterend zijn. Het krediet over en weer is eindeloos, maar we zeggen wel waar het op staat. Als de een iets stoms beweert, stapt de ander er met het grootste gemak overheen of komt er op een bijzondere manier op terug. Er bestaat een ongekende hartelijkheid tussen ons tweeën en er is vertrouwen over en weer. Als een van ons tweeën het lastig heeft, weten we elkaar te vinden. We ondersteunen elkaar, maar blijven allebei op onze eigen benen staan. Onze ontmoetingen geven achteraf vaak stof tot nadenken. En we zien elkaar als het zo uitkomt, als we er zin in hebben of als de een ander nodig heeft: het is altijd goed.

verbindend leiderschap 2 

LeiderschapsKunst
een crisis is een spiegel (projectie) van ons bewustzijn en biedt daarmee de kans om leiderschap betekenis in ons zelf te laten krijgen en mensen en organisaties thuis te laten komen bij hun essentie. Een paradigma-shift naar LeiderschapsKunst in de 21e eeuw.

Mensen die vanuit hun oorsprong werken, dus authentiek zijn, zijn zeer energiek, bezielend en stralen een natuurlijke autoriteit uit. Zij worden als vanzelfsprekend als leider ervaren en krijgen op eenvoudige wijze mensen in beweging.
Hierdoor worden collega’s, andere werknemers, afdelingen, bazen, nieuwsgierig naar de oorsprong van die kracht. Er ontstaat een beweging die niet meer te stoppen is. Ze gaan ontdekken wie ze in wezen al zijn.

Medewerkers vormen en zijn de organisatie. Als de organisatie gaat ontdekken en zien wie ze in wezen al is, pas dan krijgt de organisatie haar werkelijke vorm en dus bestaansrecht.
Deze authentieke organisaties hebben aandacht voor zowel de harde als de zachte waarden. Er ontstaat een transformatie van echte zakelijkheid naar een zakelijke echtheid!

Leiderschap vraagt die competenties die medewerkers helpt om hun authenticiteit te bevorderen en ruimte te geven en tevens om die harde en zachte kanten mee te laten ontwikkelen door te vertrouwen op hun medewerkers en de medewerkers die terugkoppeling te geven waardoor zij zichzelf kunnen blijven ontwikkelen.

Samen met andere CEO’s/ leiders/ondernemers gaan Erwin en Jan in co-creatie verkennen wat de paradigma shift is die nodig is om een samenleving te laten ontstaan en uit te bouwen die gebaseerd is op een nieuwe kijk op de nieuwe IK; nieuwe kijk op de samenleving; nieuwe kijk op ondernemen; nieuwe kijk op de rol van ondernemingen in het creëren van die nieuwe samenleving; nieuwe kijk op delen; nieuwe kijk op duurzaamheid; nieuwe kijk op voedselbronnen; nieuwe kijk op bezit; nieuwe kijk op geld (doel of middel); nieuwe kijk op mijn medewerkers; nieuwe kijk op onderwijs en zorg. En de relatie van IK/ WE naar omgeving, naar onze planeet en naar het universum vanuit eenheidsbewustwording (h)erkennen en transformeren.

LeiderschapsKunst Het nieuwe zakendoen - 2

-2013 09 14 08 10 40
-scheiner
-levels of listening
-de essentie

quote