ooa-logo1-2 noloc-2

Coaching

Coachen houdt voor de consultants van Stokkink in: het aanraken, ontwikkelen en laten ontvouwen van de authenticiteit van de professional. Wij faciliteren de professional vanuit deze authenticiteit om te bepalen hoe/hij/zij zich verhoudt t.o.v. de organisatie ( identiteit, doelen, strategie), en van daaruit vorm en inhoud geeft aan zijn/haar functioneren.

Coaching  is bij ons Transformatie Presentie. Door echte aanwezigheid, ZIJN , transformeert je vraagstelling door je inzicht naar een door jou gedragen oplossing! Alle gedachten en waarnemingen zijn in essentie pure energie en daar werken we mee.

In onze aanpak richten wij ons om te werken met kansen en de potentie die in elke situatie ligt opgesloten. Niets gebeurt zomaar. Met deze uitgangspunten in je werk, verleg je grenzen. Alle gedachten en waarnemingen zijn in essentie pure energie en daar werken wij mee. Wij gaan daarom niet aan de slag om een probleem op te lossen, maar helpen om inzichten van de ander over zijn eigen vraagstuk naar boven te brengen. Daarmee is een voordeel van acceptatie van de echte oplossing eerder binnen bereik.

De sleutel van verandering zit aan de binnenkant. De enige weg die naar echte ontwikkeling leidt, is de weg naar binnen. 

Dat is de eigen wijsheid (authenticiteit) die ik inmiddels heb kunnen ontdekken door soms eigenwijsheid (ego) op te geven. Wij, mensen, medewerkers en leidinggevenden komen in beweging als onze ziel geroerd wordt. Dat is het momentum waarop de verbinding tot stand kan komen en we in beweging komen; dan start zingeving. Hoeveel tijd ben jij in je werk nog bezield en word jij geraakt? Geef jij jezelf, om iets toe te voegen? Ben je nog bezig met de droom waarmee je ooit begon?

Ontwikkeling van de weg naar binnen richt zich op de authenticiteit van medewerkers en leidinggevenden. Zo krijgen vernieuwde waarden hun betekenis.

Onze focus in onze dienstverlening, zoals in loopbaanontwikkeling en coaching, richten wij daarom op de ontwikkeling en (her)ontdekking van de authenticiteit van medewerkers en leidinggevenden van waaruit zij zingeven aan hun ZIJN en WERK.

Een focus om je van binnen naar buiten te ontwikkelen in plaats van de traditionele manier om je van buiten naar binnen te ontwikkelen. Aanleidingen hiervoor kunnen zijn: een reorganisatie, nieuwe regelgeving, een beoordelingsgesprek dat je aangeeft 'Jij moet veranderen met nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden'. Deze ontwikkeling van buiten naar binnen, ervaren de meeste mensen tegenwoordig als achterhaald en meer als kunstje dan kunst. Hoe meer je bij jezelf blijft, hoe echter en authentieker je zichtbaar wordt en anderen je zien.

In organisatiecultuurverandering brengen we net als bij coaching ons thema en onze paradox in: Van echte zakelijkheid naar zakelijke echtheid©. Te veel aandacht voor de harde kant zorgt voor een disbalans en roept weerstand en/of gelatenheid op bij medewerkers, terwijl bij aandacht voor de zachte waarden de medewerkers de zakelijke kant dienen vanuit respect en hun verantwoordelijkheid vanuit zichzelf gaan nemen. Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten. 

Vragen met betrekking tot individuele coaching en loopbaanbegeleiding:

Medewerkers die authenticiteit belangrijk vinden.
Zingeving aan mijn WERK en ZIJN, verder te ontwikkelen.
Leidinggevenden die een strategische vertaalslag willen gaan maken naar en met hun medewerkers.
Medewerkers die op een keerpunt in hun leven staan, bijvoorbeeld het moment waarop nieuwe (loopbaan)keuzes gemaakt moeten worden. Maar ook het moment waarop een nieuwe fase begint, bijvoorbeeld een nieuwe baan of een nieuw project.
Medewerkers die zich in spagaat voelen en de grip op eigen keuzen dreigen te verliezen.
Medewerkers die meer uit zichzelf willen halen.
Medewerkers die het gevoel hebben dat hun leven een richting opgaat die niet overeenkomt met wat zij eigenlijk, diep in zichzelf willen.
Medewerkers in conflictsituaties of situaties waarin veranderingen plaatsvinden. Denk aan fusies of reorganisaties.
Medewerkers die er achter komen dat hun huidige gedrag niet effectief of succesvol is.
Medewerkers die zich onzeker voelen over hun kwaliteiten en niet meer weten welke richting hun leven en loopbaan op moet. 
Medewerkers die het gevoel hebben geleefd te worden in plaats van regie, dus het eigen stuur in handen te hebben van hun leven en loopbaan.
Ik loop vast, hoe vind ik een baan die bij mij past?
Hoe krijg ik de juiste persoon op de juiste plek?
Ik zoek een persoonlijk perspectief naar de toekomst, hoe kom ik daar op uit?

PDF
PDF-ICONManagementstijl
PDF-ICONCoaching
quote