'Geef zin aan het Leven, dan geeft het Leven zin aan jou'

Voor veel mensen is werk belangrijk. Niet alleen als bron van inkomen, maar ook als middel om je zelf te ontwikkelen en te ervaren dat je ertoe doet, je een bijdrage levert en gehoord en gezien wordt, kortom; dat je van waarde bent. Daarnaast levert werk natuurlijk ook een bepaalde waarde op in geld, waarmee we tot op zekere hoogte kunnen voldoen aan onze op geld waardeerbare levenswensen en –behoeften.
2014 10 21 10 14 05

Wanneer werk (hetzij in de vorm van een betaalde baan, hetzij in de vorm van zelfstandig ondernemerschap) op enig moment wegvalt en er is geen noodzaak en/of mogelijkheid meer om andere betaalde arbeid te verrichten, dan kan het zijn dat de volgende vraag zich levensgroot aandient: ‘En wat nu?’.

Zingevingsprogramma Leef je Leven met Zin!

quote