Talent Management Program voor getalenteerde professionals die de missie en strategie van uw bedrijf met passie belichamen

Wie 'Talenten 'heeft, heeft de toekomst. Immers, wie investeert in Talenten/ Medewerkers heeft daar in de toekomst plezier van. Speciaal voor organisaties die willen investeren in jtalentvolle en ambitieuze (nieuwe en/of bestaande) medewerkers hebben we bij Stokkink een uitdagend en inspirerend ‘Talent Management Program’ ontwikkeld. En zeg nou eerlijk, welke organisatie wil niet de beschikking hebben over enthousiaste medewerkers die in staat zijn om op een voor hun omgeving inspirerende manier het ‘waarom, hoe en wat’ van de organisatie mee vorm te geven, te realiseren, scherp te houden en op een hoger plan te brengen.

2015 01 19 11 28 55
wie surft

Zoals met al onze programma’s het geval is, wordt ook dit programma in co-creatie met de organisatie zoveel als maar kan op maat gesneden en afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de organisatie. In het ‘Talent Management Program’ wordt aandacht besteed aan ‘heel de mens’.

Daarmee bedoelen we dat in het programma aandacht wordt besteed aan een viertal dimensies (FQ, IQ, EQ en SQ) en dat die dimensies gedurende het programma met elkaar in balans worden gebracht.

FQ (fysieke intelligentie): hieronder vallen zaken als gezondheid en vitaliteit, maar ook het vermogen om signalen die het lichaam ons geeft te (h)erkennen

IQ (mentale intelligentie): hieronder vallen zaken als analyseren, logisch nadenken, maar ook het vermogen om te visualiseren, bewust gebruik te maken van de kracht van gedachten, focus en concentratie

EQ (emotionele intelligentie): het (h)erkennen en hanteren van gevoelens, omgaan met spanningen, relaties, het vermogen om ons te verplaatsen in de situatie van de ander, empathie en communicatie

SQ (spirituele intelligentie): wie we werkelijk zijn in relatie tot het grotere geheel en het vermogen om van daaruit te functioneren (van Binnen naar Buiten), gebruik maken van onze intuïtie en het transformeren van ‘eigenwijsheid’ naar eigen wijsheid, onder alle omstandigheden authentiek durven zijn

fqiqeqsq

Vertrekkend vanuit de kernwaarden van de organisatie (zoals bijvoorbeeld  integriteit, respect, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid) wordt tijdens het programma aandacht besteed aan thema’s als: visie-ontwikkeling, zelfreflectie, communicatie, samenwerking, verander-/transformatie-management en dienend leiderschap.

Naast de exacte inhoud wordt ook de duur van het programma in co-creatie met de opdrachtgever bepaald (1 of 2 jaar). Bij de start van het programma ‘adopteert’ elke deelnemer een concreet ‘veranderproject’ dat belangrijk is voor het realiseren van het ‘Why, How en What’ van de organisatie en waarvoor hij/zij gedurende het programma alleen of samen met een of meer andere deelnemers verantwoordelijk is. Het programma wordt afgesloten met een presentatie van de deelnemers aan de Directie/MT van de organisatie. Tijdens deze presentatie wordt door de deelnemers aangegeven waarom, hoe en wat het veranderproject bijdraagt aan het ‘Why, How en What’ van de organisatie en hoe de deelnemer van zijn of haar veranderproject een succes heeft gemaakt en hoe hij/zij daarin heeft geacteerd in relatie tot de hiervoor genoemde thema’s.

Door middel van bijzondere en uitdagende opdrachten, zowel binnen als buiten de eigen organisatie, waarbij een wisselend appel wordt gedaan op het FQ, IQ, EQ en SQ van de deelnemers, zorgen we er samen met de opdrachtgever voor dat het ‘Young Professional Program’ voor hen een onvergetelijke belevenis wordt, waarmee een stevige bijdrage wordt geleverd aan het binden en boeien van deze voor de toekomst zo belangrijke groep medewerkers!

Wil je samen met ons bekijken wat het ‘Talent Management Program’ voor jouw/jullie organisatie kan betekenen, neem dan contact op voor het maken van een afspraak met Jan Stokkink en/of Erwin van de Moosdijk.

quote