Verbinden communiceren

In deze tijd zien we dat de ipad, de iphone, de pc, de laptop, ons leven beheerst. Laatst op een terras zie ik nog een beeld van 7 mensen rond een tafeltje, je kent dat wel. heel gezelllig kan dat zijn. Alle 7 mensen daar kijkend naar hun mobieltje en werkend met de duimen. Het uit contact gaan met jezelf en de ander. Wezenlijk contact.

a life e16dd46c-1165-11e3-9dd2-12313b087694-medium

 

Ken je dit nog? Te mooi om waar te zijn?

We begrijpen elkaar moeiteloos. Vaak hoef ik niet eens uit te leggen wat ik bedoel of wat ik wil. We zijn inspirerend en aanvullend voor elkaar, maar we kunnen ook confronterend zijn. Het krediet over en weer is eindeloos, maar we zeggen wel waar het op staat. Als de een iets stoms beweert, stapt de ander er met het grootste gemak overheen of komt er op een bijzondere manier op terug. Er bestaat een ongekende hartelijkheid tussen ons tweeën en er is vertrouwen over en weer. Als een van ons tweeën het lastig heeft, weten we elkaar te vinden. We ondersteunen elkaar, maar blijven allebei op onze eigen benen staan. Onze ontmoetingen geven achteraf vaak stof tot nadenken. En we zien elkaar als het zo uitkomt, als we er zin in hebben of als de een ander nodig heeft: het is altijd goed.

Storytelling

Duurzaam veranderen?

Vertel andere verhalen

Waar hoor je ze nog? Verhalen van kracht en mogelijkheden, van verrassende inzichten, verhalen van mensen die belemmeringen overwinnen en leren van het verleden. Verhalen van hoop en vertrouwen en van inspirerende toekomstbeelden. In onze kranten, journaals en bedrijfsbladen in ieder geval nauwelijks. Waar je dergelijke verhalen wel kunt ervaren, is in de klassieke heldenverhalen, de fabels en sprookjes, de levensgeschiedenissen van grootse mannen en vrouwen, de films die ons hart raken.

Woorden vormen je wereld

Hoe zou het zijn als we de zaden van levenskracht kunnen laten ontluiken door onze aandacht volledig te richten op wat we willen laten ontstaan, door voeding te geven aan onze kwaliteiten en verlangens? De woorden die we kiezen, creëren de wereld waarin we leven. Woorden kunnen verbinden of scheiden, opbouwen of afbreken, verwarren of verhelderen, uitnodigen of afstoten. Wat zou er gebeuren als onze woorden zichtbaar maken wat gezien wil worden, als we de energie vrijmaken voor het creëren van nieuwe perspectieven?

Mogelijkheden scheppen

Hoe zou het zijn als Nieuws ook werkelijk iets nieuws tot stand kan brengen in plaats van verslag te doen van onlust, onvrede of onwil in onze organisaties en de samenleving. Als we er nou eens voor kiezen om met bekrachtigende woorden onze intenties en verlangens uit te drukken en daardoor de beelden van een duurzame en zorgzame wereld helder voor ogen krijgen. Wat gaan we dan beleven? Wat brengen we dan op gang? Dan zouden we een wereld scheppen zoals we die wensen, een leef- en werkomgeving die waarde toevoegt en zingeving terugbrengt.

Het begint bij je eigen kracht

Verhalen die aanwezig potentieel tot leven wekken, noemen we generatieve verhalen. Ze zijn gebaseerd op een benadering die Appreciative Inquiry wordt genoemd. Verkennen en waarderen van kracht, verbeelden van mogelijkheden, ontwerpen van mogelijke acties en bedenken wat nodig is om nu al in die richting te bewegen. Een mediabedrijf dat op deze manier werkt, is het Canadese Axiom News www.axiomnews.ca Hun ‘generative journalism’ vertrekt vanuit de kwaliteiten die er al zijn en richt de aandacht op wat er uit die kracht kan ontstaan.

In een zorginstelling voerde het Axiom team een serie van interviews met verpleegkundigen uit. Een van de vragen die de journalist stelde was: ‘Stel jezelf voor in de toekomst. Wat zou je willen dat je kleinkinderen over jou zouden vertellen?’ Nadenkend over het antwoord op deze vraag raakten veel verpleegkundigen geëmotioneerd. De vraag en het zoeken naar een antwoord maakte dat ze zich weer bewust werden van de essentie van hun werk. Dat was niet het salaris, maar het van betekenis kunnen zijn voor de oudere mensen in de instelling. De vraag bracht hen opnieuw in contact met de diepere betekenis van hun werk, een contact dat ze werkend in de waan van de dag kwijtgeraakt waren.

Aandacht voor wat wil zijn

Vanaf begin 2013 kent Axiom News ook een Vlaamse en Nederlandse component www.axiomnieuws.net De schrijvers in dit netwerk zoeken naar verhalen die getuigen van kracht, inzet, ideeën en potentieel. Organisaties uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven en overheid publiceren deze verhalen op hun website en e-nieuwsbrief, in gedrukte kranten en sociale media. De thema’s die worden belicht appelleren aan de gewenste ontwikkeling die de organisatie wil zien ontstaan.

Generatieve verhalen willen iets veroorzaken, willen laten ontstaan wat de bedoeling is. Een AXIOM journalist illustreert dit: “Ooit belde ik een verzorgende in een verzorgingshuis en vroeg haar: ‘Met wat voor vernieuwende dingen ben jij bezig in je werk?” Ze had geen antwoord op deze vraag. Daarom vroeg ik: “Wat zou je kunnen doen dat vernieuwend is?”. En toen vertelde ze dat ze graag aqua-therapie zou geven. We publiceerden een artikel over dit idee, dat werd opgepikt door de media. Er werd het nodige geld opgehaald en de therapie is nu in de praktijk gecreëerd.”

Laat je verhalen vonken

Generatieve verhalen creëren het verlangen om te gaan doen waarover je droomt, het versterken van de intentie tot actie. Als je authentieke en duurzame verandering wenst, is het belangrijk om generatieve verbindingen tot stand te brengen. Dat betekent dat je iets voortbrengt en tot leven wekt dat er nog niet was of dat opnieuw wordt her-innerd. De gesprekken die we voeren, de verhalen die we delen en de betekenis die we construeren, dragen bij aan het creëren van die werkelijkheid. Generatieve verhalen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan verandering en ontwikkeling in je organisaties en in de samenleving. Het gaat erom sterkten te vinden en te verbinden die conversaties over een gewenste toekomst op gang brengen, een toekomst die gebaseerd is op de kracht die er al is. Het nieuws van alledag laat je zien wat er is. Generatief nieuws laat je zien hoe het zou kunnen zijn.

De provinciale overheid van Ontario werkte aan het plan om alle instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking te sluiten. Zij heroverwogen deze strategie doordat sommige instellingen aangaven dat het beter was om bepaalde groepen mensen met een verstandelijke beperking in een instelling afgezonderd te laten wonen. ‘Community Living Ontario’ was sterk tegen het openhouden van de instelling. Ze zagen de mensen met een verstandelijke beperking liever zo veel mogelijk geïntegreerd in de maatschappij leven. Om hun visie over te brengen, publiceerden ze verhalen over mensen met een verstandelijke beperking, die succesvol in de samenleving integreerden en de voordelen die hen dat opleverde. In plaats van statistieken toonden deze verhalen mensen die met hulp hun maaltijd klaarmaakten, wandelden in de wijk, de groenteboer bezochten en hun buren ontmoetten. Deze verhalen droegen bij aan de dialoog over het wel of niet te re-integreren van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving. Na de publicatie van de verhalen was er een toename van 2000 unieke bezoekers op de website van Community Living Ontario te zien. De instellingen gericht op re-integratie van mensen met een verstandelijke beperking scoorden hierbij het hoogst. Alle instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking in Ontario zijn nu gesloten.

Generatieve verhalen creëren de gedroomde organisatie en samenleving, een omgeving waarin het goed leven en werken is. Een samenleving die we elkaar en onze kinderen toewensen.

Gebaseerd op het hoofdstuk 'generatief nieuws als katalysator voor verandering' van Griet Bouwen en Annet van de Wetering in ‘Waarderend Organiseren’ (Reed Business 2008, herdruk 2013)

quote