Het Nieuwe Werken

Hoe je kijkt maakt wat je ziet. Het nieuwe werk is dat doel of middel?

Het Nieuwe Werken: oude wijn in je nieuwe zakken of een Nieuwe Kijk op Werken?

Steeds meer organisaties vragen zich af of zij niet ook Het nieuwe werken moeten gaan invoeren of hebben zelfs al concrete stappen in de richting van Het Nieuwe werken gezet in de vorm van het aanschaffen van de nodige technologische hulpmiddelen, het inrichten van flexibele werkplekken en het invoeren van thuisw2erken. Als dat ‘Nieuwe werken’ echter nog steeds wordt ingegeven door het ‘oude industriële tijdperk denken’ dan is Het Nieuwe werken niets anders dan een nieuwe efficiency-en productiviteitsmaatregel: nieuwe technologie wordt gebruikt om het productie-/dienstverleningsproces nog efficiënter in te richten en tijd- en plaats onafhankelijk om werknemers nog productiever te laten zijn. Een typisch voorbeeld van  oude wijn in nieuwe zakken’ dus!

Of Het Nieuwe werken daadwerkelijk een succes gaat worden, hangt af van de vraag in hoeverre organisaties op een wezenlijk andere manier naar werken en naar hun medewerkers willen (=kunnen) en durven kijken. Het hangt ervan af  of organisaties in staat zijn de shift te maken van ‘beheersing en controle’ naar ‘vertrouwen en verantwoordelijkheid’ (in de zin van ‘respons ability’: het vermogen om het juiste antwoord te geven). Oftewel: of organisaties het lef hebben om minder te managen en (veel meer) op een authentieke en inspirerende wijze hun mensen ertoe weten te (ver)leiden dat ze als het ware de leiding nemen over zichzelf en het hoogste potentieel in zichzelf ontwikkelen en tot uitdrukking brengen.

Wij ondersteunen organisaties die aan de slag willen met Het nieuwe werken. Niet door HNW te implementeren, maar door organisaties te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun manier van HNW als onderdeel van hun cultuur. Niet als doel maar als middel!

Het Nieuwe Werken oude wijn in nieuwe zakken of een Nieuwe Kijk op Werken

quote