Doofpot & Spiegel

Een bevrijdende confrontatie met de verlammende onderstroom in organisaties

We gebruiken herkenbare situaties uit de dagelijkse praktijk van organisaties om ter plekke zichtbaar te maken hoe doofpotten ontstaan, daar waar niet over gesproken wordt, en hoe dat van invloed is op de communicatie en de omgang met elkaar.

De begrippen syteemwereld, leefwereld en interferentiezone staan centraal in een beknopte toelichting op het theoretische kader achter onze manier van werken met de 'verlammende onderstroom'.

In de interferentiezone vindt volgens Kunnenman de 'kolonisering van de leefwereld' door de systeemwereld en de 'culturalisering van het systeem' door de leefwereld plaats. In de cultuur van de organisatie kunnen fenomenen worden ontdekt die zichtbaar maken dat er altijd 'dark sides' aanwezig zijn. Mag de doofpot open? Mogen spiegels wakker worden en gaan spiegelen? Niet als ongewenst fenomeen, maar vanuit erkenning door interplexiteit..Een samentrekking van de woorden ‘interactie’ en ‘complexiteit’.

In onze manier van werken met een Spiegelzaal met groepen leidinggevenden/managers of teams wordt gestimuleerd taal en stem te geven aan wat in de dagelijkse systeempraktijk ongezegd blijft door de mensenstem te laten spreken- waardoor onderlinge beelden en belemmeringen (mentale sclerose) kunnen worden doorbroken, komen dingen uit ‘de doofpot’ op tafel en kan contact tussen mensen worden hersteld. Hierdoor ontstaat wezenlijk contact en kan energie gaan stromen. We doen dit aan de hand van concrete ervaringen met de Spiegelzaal uit onze consultancy praktijk binnen grote en middelgrote bedrijven uit de zakelijke dienstverlening, multinationals binnen de high-tech, in de metaalsector, de zorg, onderwijs en overheid. Inclusief de fenomenen en persoonlijke overtuigingen die uit de doofpot kwamen.

En zoals Rumi het kan zeggen is het ook echt een spiegel

You have no idea how hard I've looked for a gift to bring You.
Nothing seemed right. What's the point of bringing gold to the gold mine, or water to the ocean.
Everything I came up with was like taking spices to the Orient.
It's no good giving my heart and my soul because you already have these.
So I've brought you a mirror.
Look at yourself and remember me

RUMI.

quote