Cultuurscan / Interviews

Interviews kun je zien als een openhartig gesprek of conversatie, samengesteld uit een brede afspiegeling van de organisatie, waarin met de voeten op tafel, en gebruikmakend van voor de voor de organisatie kenmerkende metaforen, wordt geschouwd naar de organisatiecultuur en de fenomenen die zich daarin voordoen. Managementtaal staat bol van de metaforen. Door metaforen te gebruiken wekken we de illusie dat we controle op de complexiteit van de werkelijkheid hebben.

In zo’n interview wordt op basis van de eigen subjectiviteit deelgenomen  Er wordt in een andere dan de gebruikelijke omgangstaal met elkaar gesproken, creatief bijv. vanuit beelden. Hierdoor worden samenhangen binnen de organisatie zichtbaar gemaakt, die zich tonen in herkenbare fenomenen.

Een interview kan ingezet worden als eenmalige gebeurtenis of als een reeks van meerdere diskursbijeenkomsten, of de opmaat vormen tot een handelingsonderzoek of visietraject.

voetjes

quote