Softskills meetbaar

Wij hebben veel met mensen en cultuur.

De harde werkelijkheid is dat organisaties de harde waarden in organisaties goed kunnen meten. Met allerhande balanced scorecards en meetpunten wordt gemeten hoe efficiënt en effectief de organisatie of een onderdeel ervan is. "Hardskills" zijn ook veel gemakkelijker te meten. Die lees je van een CV. Het gaat om werkervaring, opleiding, vaardigheden en kennis.

Wij zijn nu instaat om de "zachte" kanten van competenties, de softskills te meten. Softskills zijn de aspecten van houding, gedrag, denken en voelen, die je niet direct ziet aan iemand, die je niet direct zintuiglijk waarneemt, maar wel intuïtief kunt aanvoelen. Softskills bepalen of iemand past in de cultuur van een organisatie, of in een team goed samenwerkt, of iemand zich goed in zijn vel voelt op het werk. Softskills zijn moeilijk te meten, omdat ze deels aspecten van het onderbewustzijn betreffen. Doordat het unieke en integrale Symfoia-denkmodel te vertalen blijkt te zijn naar een concrete -scan, kunnen we iets "softs" toch keihard meetbaar - en dus objectiveerbaar - maken.

Wij, als Stokkink, als associate/partner van Symfoia B.V., hebben een licentie voor een meting die als model niet stigmatiseert, maar het onbewuste, dat wat je niet direct kan zien, toch zichtbaar en bespreekbaar maakt. Het is een model gebaseerd op bewustzijn van de werkelijkheid.

Horizontaal beschrijft het model twaalf gebieden van bewust zijn en bewust worden. In drie te onderscheiden, maar niet te scheiden, vormen: ons bewustzijn van tijd (de waarnemer in ons), ons bewustzijn van de omgeving (de contextschepper) en ons ‘zelf’bewustzijn (de hoofdrolspeler in ons).

Daarnaast beschrijft het model verticaal waarop bewustwording zich manifesteert in gedrag: ondernemend gedrag (de ondernemer), functioneel gedrag, (de manager) en organisch gedrag (de leider). En in het denken manifesteren de volgende drie niveaus: situationeel denken (de uitvoerder), denken gericht op het niveau van overzicht (de architect), en het denken gericht op het verkrijgen van samenwerking (de dirigent).

Kortom de zachte waarden van competenties, de softskills, zijn nu wel zichtbaar, voelbaar en intuïtie krijgt een echt gezicht. Meetbaar!

Net zo belangrijk is het voor ons dat we nu een toetsing hebben waarop de samenhang tussen mens- en organisatieontwikkeling vorm kan krijgen en zich kan ontvouwen.

In één concrete uniforme taal worden mensen, teams en organisaties als integraal en dynamisch psychosociaal systeem omschreven. Daarmee hebben wij een integrale mens-, team- en organisatieontwikkelingmethode in één.

Wij hebben ons hiermee als organisatie adviesbureau ondersteunend aan onze eigen methodieken, een model verschaft waarmee we adviseren hoe organisaties de balans kunnen vinden tussen de organisatie als prestatiesysteem en de organisatie als sociaal systeem! Met deze snelle psychosociale diagnostiek, die we als middel kunnen inzetten in ons inspirerende en passievolle consultancywerk faciliteren wij onze klanten om hun doelen te realiseren.

Meer weten of een online scan aanvragen? Wij staan je graag te woord.

Online testomgeving

Wilt u een Symfoia-scan aanvragen? Als u of uw werkgever nog geen afspraken heeft gemaakt met ons over het te volgen traject en de prijsstelling, neemt u dan s.v.p. eerst even contact met ons op via 040-4100310 of via e-mail.

De procedure voor het online assessment is eenvoudig en gaat als volgt:

U klikt hier voor het aanvragen van een username en password voor de Symfoia-scan. U vult uw naam en uwe-mailadres in en klikt op ‘verzenden’. Op het door u opgegeven e-mailadres krijgt u binnen enkele seconden een uniek wachtwoord. Dit wachtwoord heeft u nodig om in te kunnen loggen.

Klikt u in de menubalk op 'Inloggen'. Als login vult u het door u eerder opgegeven e-mailadres in, het unieke wachtwoord heeft u zojuist per mail ontvangen.

U wordt automatisch door de test heen geleid. Leest u de inleidende tekst goed. De 360 graden beoordeling mag u overslaan, als daar geen afspraken met u over zijn gemaakt.

De rapportage gaat naar Stokkink. Uw coach/consultant zal de resultaten met u bespreken. Uw softskillsprofiel is vertrouwelijk en wordt als zodanig behandeld.

Succes met invullen!