Identity Compass

Het Identity Compass is een meetinstrument. Het onderscheidt zich van veel andere methoden, doordat het mensen niet in vooraf gedefinieerde types of categorieën probeert in te passen. Daarnaast is het oordeelvrij. Het Identity Compass brengt onder meer de volgende zaken in beeld:

identity compass

 • Wat zijn iemands voorkeurstijlen van denken en doen in het werk;
 • Welke zijn de persoonlijke waarden en motivatiefactoren;
 • Op welke wijze verkrijgt en verwerkt iemand informatie;
 • Wat zijn iemands karakteristieke eigenschappen en kwaliteiten;
 • Hoe geeft iemand deze eigenschappen en kwaliteiten vorm, en wat betekent dat voor zijn/haar werkomgeving?

Op basis van dit profiel kunnen onder meer uitspraken worden gedaan over:

  • Wat voor soort werkzaamheden het beste bij iemand passen;
  • In welke mate iemand beschikt over communicatieve vaardigheden;
  • In welke mate iemand beschikt over leidinggevende capaciteiten;
  • Waar ontwikkelingsmogelijkheden liggen;
  • Aan welke voorwaarden een werkomgeving/functie idealiter moet voldoen om met passie en plezier te kunnen werken.

quote