Managers / Leidinggevenden

'Inspirerend Leiderschap'

The Journey of Leadership

De workshops Inspirerend leiderschap vormen een reis. Onderweg kom je jezelf tegen, in wie je bent, hoe je denkt, hoe je aanvoelt, hoe je kijkt, en hoe je handelt. Veel van de dingen die je in je leven geleerd hebt kwamen ‘van buiten naar binnen’, waarmee je ook vele grote en kleine overtuigingen hebt vergaard die je hebben gemaakt tot wie je nu bent (althans dat ben je gaan geloven). Tijdens deze reis ga je ontdekken dat er een andere manier van leren is die ‘van binnen naar buiten’ beweegt en je eigen authenticiteit staat daarbij centraal. Je leert te dromen vanuit jouw inspiratie maar ook je eigen belemmeringen onder ogen te zien waarbij je van bepaalde gewoonten afscheid hebt te nemen om te komen tot het nieuwe begin, waarin jouw professionaliteit en authenticiteit voortaan hand in hand gaan.

Onderweg kom je menige levende spiegel tegen in de spiegelzaal van je collega’s. Je visie en je eigen missie leer je tijdens de reis vertalen in jouw onmiskenbare eigen identiteit als inspirerend leider (waar je je ook bevindt). De onlosmakelijk met jou verbonden kernwaarden en jouw zelfwaarde die je tijdens je leven vergezellen en die tot uitdrukking komen in je gedrag en je communicatie, staan in deze workshops centraal. Ze worden aangeraakt, ontvouwen zich in nieuw gedrag en transformeren je tot de inspirerend leider die vanuit eigen authenticiteit anderen inspireert zichzelf te inspireren.

2013 09 13 16 32 14 

Ontwikkelingsambities en de impact

Leiders moeten om te beginnen bruggen bouwen. Bruggen van waar we zijn naar waar we heen moeten. Bruggen bestaande uit hoop, ideeën en kansen. Bruggen die zo stevig zijn dat iedereen veilig naar de overkant kan. Ben jij al zover dat jij jezelf leider kunt noemen. Hebben jouw medewerkers al besloten jou te volgen naar een plaats waar zij uit zichzelf niet heen zouden durven gaan? Mensen die vanuit hun oorsprong werken, dus authentiek zijn, zijn zeer energiek, bezielend en stralen een natuurlijke autoriteit uit. Zij worden als vanzelfsprekend als leider ervaren en krijgen op eenvoudige wijze mensen in beweging.

Als jouw organisatie in beweging gaat komen worden ook de ontwikkelambities zichtbaar. Als 100% van de beoogde ontwikkelingen is gerealiseerd, op welke punten vertonen de betrokken managers en medewerkers dan concreet gedrag?

En over welke gedragsontwikkelingen hebben we het dan? Is dit een opgelegde competentie vanuit de strategie of wordt authentiek gedrag beoogd? Veelal een herstel van prachtig gedrag en werken met intuïtie wat afgeleerd is door de grote behoefte aan beheersing in organisaties.

Van beheersing naar verbinden in organisaties is voor ons input voor het concept van het ontwikkeltraject. Dit concept wordt vertaalt samen met uw medewerkers naar aandacht voor structuur, taakomschrijvingen, procedures, doelstellingen, fysieke organisatie, bevoegdheden.

21e  eeuw

LeiderschapsKunst Inspirerend Leiderschap

quote