Young potentials

Jonge mensen in hun bedrijf die nog niet besmet zijn, leergierig zijn en die we kunnen kneden. Veel gehoorde leuzen van managers. Maar stel dat de Young Potentials zelf veel zien, horen, durven, willen, voelen. Zij zouden niet gekneed moeten worden maar vanaf de start direct gericht dienen te worden op hun werkelijke kracht en om hun inzicht te gaan gebruiken zodat hun authenticiteit direct benut wordt om door te groeien naar een belangrijke functie in de organisatie! Van eigenwijs naar hun eigen wijsheid? Visie ontwikkelen, strategieën bedenken, draagvlak creëren, oud gedrag afleren, nieuw gedrag leren stimuleren en implementeren /beklijven! Uitdagingen voor Young Potentials die in het NU vandaag klaar gaan staan om Morgen te sturen.

Coaching

quote