Teamontwikkeling Dialogische teamscan en -ontwikkeling

Kern-teamcompetenties

In de literatuur over teamontwikkeling zijn vele modellen voor handen waarin ontwikkeling wordt geschetst in stadia van groei: in de fasering van een beginnend team naar een taakvolwassen team en alles wat daartussen ligt. Dit soort groeimodellen zijn vooral geschikt voor nieuw samengestelde teams.

De realiteit toont zich echter vaak anders, immers de teamsamenstelling wisselt nog al eens en een team is meestal samengesteld uit medewerkers die al langere tijd in de organisatie werken en nieuwe collega’s. Het is doorgaans (uitzonderingen daar gelaten!) een gestaag komen en gaan van medewerkers met als gevolg dat eerdere vruchten van de ontwikkeling van het team in de ogen van de achterblijvers vaak verloren gaat. En dat geeft een permanent gevoel van verlies en tekort. Het is steeds weer opnieuw beginnen, met het gevaar dat cultuurdragers macht uitoefenen op ‘hoe dingen altijd al gingen en daarom zo zullen blijven gaan’.

De literatuur over teamontwikkeling reikt daarnaast veel bruikbare modellen aan om de diversiteit binnen het team op productieve wijze tot leven te wekken, door middel van het werken met teamrollen, (kern)kwaliteiten, vaardigheden, normen en waarden, inspiratie etc. Er zijn tientallen spellen op de markt beschikbaar. Deze middelen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een team, waarbij de verschillende kwaliteiten en talenten in het team kunnen worden benut.

Het team als geheel
Een perspectief waarover in de literatuur nog weinig te vinden is, is het team als geheel.

  • Wat maakt een team eiegnlijk tot een team?
  • Wat moet van binnenuit een tea worden beetgepakt?
  • Waarvan is het team zelf eigenaar?
  • Welke zelfsturing kan van binnenuit ontstaan?
  • Wat vormt de stimulans van binnenuit en wekt het verlangen om eigenaar te worden van het ontwikkelproces?
  • Wat heeft het team te doen om team te worden waarin de aanwezige diversiteit en potentie meegenomen wordt?
  • En... Hoe worden er eigenlijk besluiten genomen in het team?

Gek genoeg wordt er in de sportwereld altijd teamgericht gekeken. Hoe kan het team zich als lichaam bewegen in het spel?
Wij ontwikkelden kern-teamcompetenties, die zich richten op het team als geheel. Deze competenties vormen brilmonturen, waarmee de teamleden uitgenodigd worden om anders te kijken naar het team. Niet langer in termen van jij tegenover ik, of zij tegenover ons, maar als: wat betekent het voor ons als team dat jij en ik, en zij en wij, en wat hebben we dan te doen? 
De  kern-teamcompetenties vormen niet het vertrekpunt voor een mentale uitwerking die van buitenaf naar binnen moet worden gepropt, maar zijn brilmonturen waarmee via speciale invalshoeken naar het team als geheel kan worden gekeken. Deze competenties reiken het team een gemeenschappelijke taal aan. Verborgen schatten kunnen zo door onderlinge spiegeling naar de oppervlakte worden gebracht. Het team wordt gestimuleerd om via een dialogische teamscan  met elkaar in gesprek te raken over het functioneren als geheel en te inventariseren wat via de verschillende teamleden wordt waargenomen. Vervolgens maakt het team als team keuzes voor ontwikkelpunten die in beweging worden gebracht. Door gezamenlijke taal en de dialoog wordt de teamontwikkeling tot leven gewekt en krijgen kern-teamcompetenties hun kracht. Het team ontwaakt en verbindt in de strategie van de organisatie. 

Stokkink Trainingen

quote